Het Universiteitsfonds

U vindt het moeilijk om te kiezen ? Geen probleem uw gift aan het Universiteitsfonds helpt daar waar de grootste noden zijn. De UGent beslist waar uw gift het best kan worden ingezet om maatschappelijk relevante thema’s te behartigen.

Is het voor u moeilijk om een keuze te maken uit de 1001 mogelijke goede doelen, dan kan u een gift doen aan het Universiteitsfonds.
De Universiteit Gent overweegt dan waar op een bepaald ogenblik bijzondere noden zijn waar uw gift het verschil kan maken.

Contacteer ons

Universiteitsfonds UGent
Campus Ufo, Rectoraat
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

universiteitsfonds@ugent.be
T +32 9 264 83 31