Bacteriofagenonderzoek

Fagen


Steun het fagenonderzoek naar de nieuwe generatie antibiotica want superbacteriën bedreigen letterlijk de hele wereldbevolking.

Steeds meer bacteriesoorten ontwikkelen resistentie tegen meerdere of zelfs àlle antibiotica. Zelfs een simpele bronchitis wordt op de duur weer dodelijk. 
Jaarlijks vallen er nu al 33.000 doden in Europa als gevolg van een infectie met resistente bacteriën.

Een gift aan het bacteriofagenonderzoek?

Uw gift aan het bacteriofagenonderzoek van de Universiteit Gent is welkom op het rekeningnummer BE26 3900 9658 0329, met mededeling "Fagenonderzoek" of "GE_708". Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis.

Waarom uw gift het verschil maakt?:

Wat kan ik nog doen?

Contacteer ons

Heeft u vragen over dit onderzoek of andere UGent goede doelen? Contacteer ons dan en wij helpen u graag verder.

Universiteitsfonds UGent
universiteitsfonds@ugent.be
+32 9 264 83 31