Bevordering statutaire ambtenaren

Wie al als statutair federaal ambtenaar werkt, heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid om te bevorderen naar niveau A.

Onderdeel van deze bevorderingsprocedure, is het succesvol volgen van 4 opleidingsonderdelen (van minstens 4 studiepunten) uit een masterprogramma. 1 vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën. De 3 andere vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.

Toegang tot vakken uit de masteropleiding rechten / criminologie

Vakken uit de masteropleiding zijn normaal enkel toegankelijk voor studenten die reeds een bachelordiploma (rechten/criminologie) bezitten, of studenten die geslaagd zijn voor het voorbereidings– of schakelprogramma. Is dit niet het geval, dan kan men alsnog toegelaten worden het vak te volgen indien men hierover positief advies krijgt van de betrokken lesgever en de curriculumcommissie.

De te volgen procedure

1. De keuze van een vak uit de masteropleiding

De studiekiezer vormt een goed vertrekpunt bij het kiezen van een vak.

Alle mastervakken uit de opleiding rechten kunnen hier bekeken worden. De rechtstreekse link naar een overzicht van de mastervakken uit de opleiding criminologie vind je hier.

In de studiegids wordt aangegeven in welk semester een vak wordt gedoceerd. Als je doorklikt op de titel van het vak, krijg je de studiefiche met o.a. een korte inhoud, de examenvorm, en andere mogelijks relevante informatie.


2. Toestemming vragen aan de lesgever

Je kan de betrokken lesgever(s) best contacteren via mail, waarbij je kort motiveert waarom je dit vak wil volgen en waarom je over voldoende basiscompetenties meent te beschikken. Contactgegevens van de lesgevers kan je het gemakkelijkst terugvinden via de studiegids, door te klikken op hun naam.


3. Voorleggen aan de curriculumcommissie

Eens je de toestemming van de lesgever hebt gekregen, stuur je dit schriftelijk bewijs (mailtje volstaat) naar aanvragen.re@ugent.be. De curriculumcommissie beslist dan over jouw aanvraag, al wordt daarbij meestal het advies van de lesgever gevolgd.

Gelieve volgende deadlines te respecteren:

  • keuzevakken 1ste semester: 8 oktober
  • plichtvakken 1ste semester: 14 november
  • keuzevakken 2de semester: 25 februari
  • plichtvakken 2de semester: 28 februari


4. Inschrijven aan de UGent

Je hoeft de toestemming van de curriculumcommissie niet af te wachten om je alvast in te schrijven via creditdoelcontract. Deze inschrijving is dan onder de ontbindende voorwaarde van de beslissing van de curriculumcommissie.

Studeren via creditdoelcontract komt er, kort gezegd, op neer dat men zich niet inschrijft voor een ganse opleiding, maar enkel voor een bepaald vak.

De te volgen stappen voor de eerste inschrijving vind je hier.

Contact

Heb je nog vragen na het doornemen van deze informatie, neem dan contact op met het monitoraat.