Werkstudent rechten

Voor wie?

 • voor studenten die 80 uren per maand of minstens halftijds (50% van wat binnen betrokken arbeidssector als voltijdse tewerkstelling geldt) werken
 • voor studenten die minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefenen

Werkstudentenstatuut aanvragen

 • elk academiejaar opnieuw aan te vragen!
 • bij aanvang van academiejaar, tenzij uitzonderlijke omstandigheden
 • registratie via oasis
 • voor te leggen: recent attest van de werkgever (met vermelding werkuren) of bewijsstuk dat men minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefent

Zie ook artikel 26 van het Onderwijs- en examenreglement.

Inschrijven

Vooraleer het werkstudentenstatuut kan worden aangevraagd, dient men zich in te schrijven voor de opleiding die men wenst te volgen. Het inschrijvingsgeld is hetzelfde als dat voor de andere studenten.

Meer info op de inschrijvingspagina van de UGent.

Faciliteiten

Studeren als werkstudent veronderstelt een hoge mate van zelfstandigheid en zelfdiscipline. Het statuut is m.a.w. vooral bedoeld als een hulp bij zelfstudie.

Werkstudenten kunnen evenwel beroep doen op volgende faciliteiten (zie eveneens: facultair reglement):

 • De oefeningen in het kader van Vaardigheden vinden voor werkstudenten zoveel mogelijk 's avonds of in het weekend plaats. Hou er rekening mee dat deze oefeningen heel wat voorbereiding vragen. Aanwezigheid op de oefeningen is verplicht.
 • Werkstudenten in de master dienen zelf na te gaan of de onderwijs- en/of examenvorm van de keuzevakken (grondige en bijzondere studies) verenigbaar is met hun werkregime. Een vervangopdracht of vrijstelling voor een verplicht bij te wonen onderwijsactiviteit of voor studentenpresentatie (niet-periodegebonden evaluatie) is enkel mogelijk in samenspraak met de lesgever. De onderwijs- en/of evaluatievorm van elk vak is opgenomen in de studiegids.
 • De examenstof is dezelfde als deze voor de reguliere studenten.
 • Werkstudenten die door hun werksituatie in de onmogelijkheid verkeren om examen af te leggen op het daartoe voorziene tijdstip, dienen contact op te nemen met de verantwoordelijke lesgever. Zij hebben het recht om deel te nemen aan het inhaalexamen (vast moment, meestal aan het einde van de examenperiode).

Studietraject

Werkstudenten volgen hetzelfde studietraject als reguliere studenten (zie opleidingen). Evenwel kunnen werkstudenten vaak omwille van hun vooropleiding studieduurverkorting en/of vrijstellingen krijgen.

Studenten met het werkstudentenstatuut mogen zelf bepalen hoeveel studiepunten ze opnemen per semester/jaar, dit in tegenstelling tot reguliere studenten zonder statuut die verplicht zijn om in eerste bachelor alle 60 studiepunten op te nemen.

Infosessie voor werkstudenten

Op dinsdag 7 september vond een online infosessie plaats voor wie geïnteresseerd is om als werkstudent te starten aan de opleiding. Je kan deze sessie herbekijken via deze link.

Onmisbare info tijdens de studies

 • Officiële communicatie van de UGent wordt steeds verstuurd naar het UGent-mailadres. Info over hoe deze automatisch door te sturen naar een persoonlijk e-mailadres vindt u hier.
 • Zeker als werkstudent is het belangrijk om op regelmatige basis de elektronische leeromgeving Ufora te raadplegen. Inloggen kan met dezelfde login en paswoord als voor uw UGent-account. Informatie specifiek voor werkstudenten wordt bekend gemaakt via de facultaire infosites.

Contact

 • Voor vragen m.b.t. het studeren als werkstudent, contacteer het monitoraat.
 • Voor vragen over de leer- en examenstof, contacteer de lesgever.