Universitaire stagebegeleider

Keuze van de universitaire stagebegeleider

  • Je kan uw universitaire stagebegeleider vrij kiezen
  • hij/zij is professor of een assistent die een doctoraatstitel heeft
  • zorg ervoor dat zijn/haar specialisatie aansluit bij de materie waarmee u op de stageplaats in aanraking zal komen
  • zijn er meerdere materies waarmee u in aanraking zal komen, kies dan iemand die aansluit bij de materie die u het meeste boeit of vraag raad aan uw mentor op de stageplaats
  •  kort na de stage dien je steeds een afspraak met hem of  haar te maken voor een feedbackgesprek
  • Lijst van mogelijke stagebegeleiders (niet limitatief)

Indien je de stage als keuzevak opneemt:

  • zal tijdens dit gesprek het onderwerp van het juridisch werkstuk vastgesteld worden. Inhoudelijk gaat het om een juridisch vraagstuk of een casus waarmee u tijdens de stage werd geconfronteerd. Je kan zelf een voorstel formuleren.
  • hij/zij staat in dit geval in voor de evaluatie en quotering van de stage die op  3 pijlers steunt: de evaluatie door de stagegever, de beoordeling van het juridisch werkstuk en uw aanwezigheid op de de intervisie .
  • de gedetailleerde regeling over de stagebegeleider en de quotering van de stage als vak vind je in het Stagereglement rechten (AOR-R Afdeling V)