Profiel van (toekomstige) studenten criminologie

Als (toekomstige) student criminologische wetenschappen:

studeren in de koepelzaal (bibliotheek)

 • Ben je geboeid door criminologische fenomenen en andere vormen van afwijkend gedrag, niet alleen van individuen, maar ook van groepen, of van de volledige samenleving. Je wil begrijpen hoe grensoverschrijdend gedrag tot stand komt, welke factoren dit gedrag beïnvloeden en binnen welk juridisch kader het geplaatst kan worden. Je wil dit allemaal begrijpen vanuit een theoretisch oogpunt.
 • Wil je meer weten over de vormen van sociale controle en reacties op criminaliteit en afwijkend gedrag. Je wil onder meer de werking van de strafrechtsbedeling en het strafrechtelijk beleid kennen en begrijpen, maar je bent ook geïnteresseerd in het sociaal geconstrueerde karakter van criminaliteit en de processen volgens dewelke menselijke gedragingen worden ge(de)criminaliseerd (m.a.w. strafbaar worden gemaakt of net niet langer strafbaar worden gemaakt).
 • Heb je interesse in hoe criminaliteit en andere vormen van afwijkend gedrag kunnen worden voorkomen. Je hebt belangstelling in de manieren waarop criminaliteitspreventie en (forensisch) welzijnswerk een rol hierin spelen.
 • Heb je oog voor de nationale en internationale context waarin criminaliteit en afwijkend gedrag, de strafrechtshandhaving en criminalisering functioneren op een dynamische (evoluerende) manier.
 • een auditoriumKies je voor een multidisciplinaire opleiding waarbinnen criminaliteit en afwijkend gedrag wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken en disciplines, zoals de sociologie, het strafrecht, de historische kritiek, de psychologie, de geschiedenis, … .
 • Heb je een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek naar afwijkend gedrag en de reactie van de samenleving hierop.
 • Kom je terecht in een universitaire, wetenschappelijke opleiding waar je wordt opgeleid tot wetenschapper en waar onderzoek centraal staat. De methodologische scholing (zowel voor kwalitatief als voor kwantitatief onderzoek) maakt dus een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Je bent je bewust dat ook statistiek tot je vakkenpakket behoort.
 • Werk je aan een actieve en kritisch (studie)houding die nodig is als onderzoeker. Je bent je hierbij bewust van het belang van zelfstudie en levenslang leren.
 • Kies je voor een opleiding waar het schriftelijk en mondeling kunnen communiceren op een correcte en heldere manier belangrijk zijn. Je wil meer weten over het analyseren van Nederlandse, Engelse en Franse (wetenschappelijke) bronnen. Je vindt het interessant om zelfstandig teksten te schrijven en deze te grondig te onderbouwen, en je bent niet bang om presentaties te geven.
 • Kom je terecht in een opleiding waarbinnen internationalisering een belangrijke rol speelt. Het volgen van lessen die in het Engels worden gedoceerd, vormt geen probleem voor jou.
 • Werk je zowel graag zelfstandig als in team aan criminologische vraagstukken.
 • Schrikt het zelfstandig verwerken van grote hoeveelheden leerstof je niet af.werken in de bibliotheek
 • Verwerk je leerstof graag op een abstract en conceptueel niveau, waarbij kennis aan theoretische en wetenschappelijke inzichten wordt gekoppeld.
 • Sta je open voor inzichten van andere kennisdomeinen en volg je de actualiteit op de voet.
 • Heb je interesse in een stage op academisch niveau. Een stage in de criminologische wetenschappen is het moment om jouw kennis, vaardigheden en professionele attitudes aan te scherpen.
 • Ben je je er van bewust dat je NIET kiest voor een politieopleiding of voor een praktijkgerichte opleiding die je klaarstoomt tot 'Crime Scene Investigator', maar voor een theoretische opleiding.