Algemene rechtsleer

Algemene rechtsleer staat stil bij de meest fundamentele vragen die we kunnen stellen bij ‘recht’, zoals: wat is recht? Welke functies heeft recht? Hoe is het recht als systeem opgebouwd? Om inzicht te verwerven in de manier waarop recht een impact heeft op de maatschappij, is een antwoord op die vragen noodzakelijk.

Dit opleidingsonderdeel schetst de context en de rechtstheoretische achtergrond van het recht van vandaag. Het vormt dus een aanvulling op andere opleidingsonderdelen, zoals Basisbegrippen van recht.

Het eerste deel vangt aan met een verkenning van het begrip ‘recht’. Daar leer je dat ‘recht’ op verschillende manieren kan worden opgevat en dat de manier waarop we naar ‘recht’ kijken niet in steen gebeiteld is. Er zijn verschillende visies, die bovendien niet steeds even dominant zijn (geweest). Die visies en de context waarin zij dominant zijn (geweest), nemen een centrale plaats is.

Hoe je ook naar het recht kijkt, steeds zal het recht van vandaag bepaalde kenmerken hebben. Over die kenmerken leer je meer in het tweede deel van het opleidingsonderdeel. Het gaat bijvoorbeeld over het feit dat recht een ‘systeem’ vormt, met een bepaalde functie (die ook niet altijd dezelfde is geweest).

In het laatste deel plaatsen we enkele cruciale juridische begrippen, zoals ‘rechtssubject’ en ‘rechtsmisbruik’ in perspectief. In andere opleidingsonderdelen zal je al geleerd hebben wat die begrippen vandaag betekenen; hier leer je waarom dat zo is en om welke redenen die begrippen morgen misschien een andere inhoud kunnen hebben.