Politicologie

In de cursus politicologie maak je kennis met de voornaamste instellingen, processen, actoren en kenmerken van de Belgische politiek.

Politiek en recht zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het evenwicht tussen de rechterlijke, de uitvoerende (regering) en de wetgevende macht (parlement) is volgens de Franse filosoof  Montesquieu (‘L’Esprit des lois’) essentieel in een democratie. Rechters kunnen politieke beslissingen van parlementen en regeringen toetsen, en de politiek schrijft het kader voor waarbinnen rechters recht kunnen spreken.

‘Politiek’ maakt dus regels en wetten (wetboeken), voorziet al dan niet in budgetten en bevoegdheden voor justitie, heeft inspraak in het strafrechtelijk beleid, beslist over de rechten van verdachten in terreurbestrijding of over verschillen tussen gerechtelijk en opsporingsonderzoek, omschrijft het recht op privacy of eigendom of intellectuele eigendomsrechten, enz …

In het vak politicologie trachten we jou meer inzicht bij te brengen in de maatschappelijke context waarin recht wordt gemaakt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende vragen: Wat is politiek? Wat is een ideologie en wat zijn de voornaamste hedendaagse ideologieën? Wat is macht? Hoe kunnen we elites benaderen en wat is de rol van de massa in de politiek? Wat zijn politieke partijen? Wat doet het parlement? Hoe werken regeringen in België? Wat is democratie en vertegenwoordiging? Hoe werkt ons verkiezingssysteem?

Bij de behandeling van deze vragen wordt in elke les uitgebreid ingegaan op de actuele politieke situatie in België.