Inleiding tot internationaal en Europees recht

Je krijgt een inleidend overzicht van het brede domein van het Europees en internationaal recht.

Specifieke aandacht gaat naar de bronnenstructuur, instellingen en besluitvormingsmechanismen op Europees en internationaal niveau. Ook actuele gebeurtenissen die verband houden met het Europees en internationaal recht komen aan bod.

In Deel 1 bestudeer je de evolutie van het internationaal recht, de bronnen van het internationaal publiekrecht, het Verdragsrecht en actoren en domeinen van het internationaal recht.

Deel 2 behandelt het Europees recht en laat je kennismaken met de historiek van het Europees integratieproces, de structuur van de EU-Verdragen, de bevoegdheden van de Europese Unie, de bronnen van het EU-recht en de instellingen van de Europese Unie en besluitvormingsprocedures.