Ethische en rechtsfilosofische stromingen

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de belangrijkste normatieve principes (waardigheid, gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid) die aan de basis liggen van actuele politieke, ethische en rechtsfilosofische vraagstukken.

Je leert hierbij ook zelf een grondig onderbouwde argumentatie op te bouwen over eigentijdse politieke en ethische disputen.

Er worden ook een aantal lessen gewijd aan rechtsfilosofische disputen zoals het recht om te straffen en het recht op politiek protest.