Economie

Deze cursus wil je een eerste inzicht geven in de economische wetenschap: theoretische beschouwingen aangevuld met institutionele gegevens en met praktische toepassingen op hedendaagse economische problemen.

Je bestudeert de essentie van de economische analyse (kosten/batenafweging, marginaal nutsbeginsel, aandacht voor efficiëntie) toegepast op diverse maatschappelijke problemen.

Je maakt kennis met de voornaamste economische begrippen en je verwerft inzicht in de belangrijkste economische relaties.

Nadruk ligt op de ontwikkeling van de economische wetenschap en het verband met sociaal-politieke opvattingen om je tot een kritische houding tegenover economische beweringen aan te zetten.