Basisbegrippen van recht

In dit opleidingsonderdeel worden de basismechanismen aangereikt die van toepassing zijn in diverse takken van het recht en wordt het juridische begrippenarsenaal verduidelijkt.

De rechtswetenschap wordt als maatschappelijk, sociaal, historisch, economisch en intellectueel gegeven onderscheiden van andere maatschappelijke fenomenen en geplaatst tegenover andere sociaalwetenschappelijke disciplines.

In een eerste luik leer je wat een staat tot een rechtstaat maakt en wat het maatschappelijk nut kan zijn van rechtsregels en juridische instellingen.

Een tweede luik is gewijd aan juridische basisbegrippen die de diverse takken van het recht doorkruisen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: publiekrecht en privaatrecht, objectief en subjectief recht, suppletief en dwingend recht, rechtsfeit en rechtshandeling, overeenkomst, ontbinding en nietigverklaring, bewijs, tegenwerpelijkheid en publiciteit.

Ten slotte maak je kennis met het procesrecht. De door de rechter geboden rechtsbescherming wordt geplaatst tegenover andere vormen van rechtsbescherming. Naast een summiere bespreking van de bronnen, komt de rechterlijke organisatie en de bevoegdheid van de nationale rechtscolleges uitgebreid aan bod. Aan de hand van een toelichting bij het procesverloop worden de basisconcepten van het burgerlijk procesrecht gedefinieerd en geïllustreerd.