Bibliometrie

Wat is bibliometrie?

Bibliometrie is het meten van onderzoeksoutput op basis van indicatoren zoals het aantal publicaties, citaties en patenten. Dit kan variëren van eenvoudige berekeningen tot vrij complexe analyses.

> Lees verder (website Directie Onderzoekszaken)

Classificatie van tijdschriften

Richtlijnen bij het invullen / nazicht academische bibliografie

- Bijlage bij schrijven P. Taelman dd. 21-4-2009

- Aanvulling: Classificeren van bijdragen in losbladige werken:

  • Bijdragen in losbladige werken worden als B2 geclassificeerd (ook al bestaat er geen ISBN-nummer);
  • het ISSN-nummer vermelden;
  • herwerkte hoofdstukken mogen opnieuw ingevoerd worden met vermelding van het publicatiejaar;
  • bij Additional information vermelden dat het een losbladig werk betreft.