Onderzoek

Op onze faculteit vind je…

  • relevant onderzoek - we gaan voor impact op wetenschappelijke en maatschappelijke debatten. We zetten in op interactie met stakeholders en valorisatie.
  • integer onderzoek - met aandacht voor kwaliteitszorg en ethische en juridische kaders en normen.
  • onderzoek vanuit samenwerking - we faciliteren onderlinge samenwerking bij onderzoekers. Gebundelde krachten bereiken meer impact.

Onderzoeksportaal

Onderzoek aan de faculteit

Doctoreren

Onderzoek met maatschappelijke en economische impact

Onze faculteit stimuleert wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijke relevantie.

Internationalisering

Werken aan onze faculteit

Research Office

Het onderzoeksteam ondersteunt en faciliteert het wetenschappelijk onderzoek van de onderzoekers aan de Faculteit Recht en Criminologie. Ons team zet in op een stimulerende, open en efficiënte onderzoeksomgeving.

Als je een vraag of suggestie hebt inzake onderzoek, of op het nummer 09/2646996

Evenementen rond onderzoek

Uw zoekopdracht leverde geen resultaten op.