Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

De vereniging 'Alumni Rechten Gent' vzw neemt uw privacy en vertrouwelijkheid heel serieus. Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en beroep, worden enkel gebruikt voor onze administratie, waaronder (bijkomende) informatie versturen over onze activiteiten waaraan U kan deelnemen, het aanleveren van aanwezigheidsattesten, de facturatie,...

In geen enkel geval zullen uw persoonlijke gegevens overgemaakt worden aan een derde partij zonder uw toestemming. De vereniging 'Alumni Rechten Gent' vzw heeft daarvoor de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen ongeauthoriseerde toegang of gebruik.

 

Conform de vigerende reglementering kan u ten allen tijde 'Alumni Rechten Gent' vzw contacteren om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of op te vragen.