Nieuw Alumni Rechten Gent lidmaatschap

Default

Default

 

Betaling lidgeld: door storting van het lidgeld op ons rekeningnummer BE98 4480 1084 4193 (IBAN: KREDBEBB) met melding van uw naam, geboortedatum en proclamatiejaar. Uw lidmaatschap vangt aan na ontvangst van uw betaling.