Je kiest voor een manuele verlenging en betaling

Werkwijze

Het lidmaatschap stopt aan het einde van elk academiejaar. (zo ook de extra voordelen zoals kortingen in het Pand of GUSB).
Je krijgt uiteraard een mail van ons zodat je de kans hebt om je lidmaatschap te vernieuwen en je regelt zelf de betaling van je lidgeld.

Je betaalt als gewoon lid uw lidgeld (25 euro)via overschrijving

op bankrekening BE98 4480 1084 4193 (IBAN: KREDBEBB) van de vereniging met vermelding van je naam, geboortedatum en proclamatiejaar.

 

OF

Bachelors en pas afgestudeerden zijn het eerste jaar gratis lid.

 

OF

 

Als erelid (vanaf 75 euro) of sympathiserend lid (25euro) betaalt U het lidgeld

via overschrijving op bankrekening BE98 4480 1084 4193 (IBAN: KREDBEBB) van de vereniging met vermelding van je naam en de woorden 'sympathiserend lid'.

Als sympathiserend lid krijg je geen alumni voordeelkaart en word je niet opgenomen in de centrale alumnidatabank, maar geniet je van dezelfde kortingen, als de anderen leden van de vereniging, op alle activiteiten die 'Alumni Rechten Gent' zelf organiseert. Dit geldt ook voor ereleden die niet afgestudeerd zijn aan de UGent.

 

Betalingsbewijs of factuur

 

 

Heeft u uw Alumnikaart / Voordeelkaart nog niet ontvangen/verloren?

Stuur ons een mail met vermelding van de naam van de alumna/alumnus die lid is, het proclamatiejaar en geboortedatum, evenals het thuisadres waarnaar de voordeelkaart naartoe mag verstuurd worden. 

Het is belangrijk dat de gegevens in de Centrale Alumnidatabank van de UGent up to date zijn en blijven.
Je kan dit zelf controleren en aanpassen via deze link naar alumnidatabank

 

Alumnidatabank

Zijn uw contactgegevens nog up-to-date? Neem uw login + paswoord bij de hand en check dit in de alumnidatabank.

Ben je je login + paswoord kwijt, vraag ze opnieuw aan via deze link.

Welke alumnidatabank?

De universiteit beschikt over een centrale alumnidatabank. Alle alumni zijn daarin opgenomen.  Dit betekent nog niet dat je voor dit jaar lid bent van de 'Alumni Rechten Gent'.

Je kan dat nagaan in de databank  onder de rubriek ‘lidmaatschap’.