Een verhaal van mensen. Marcel Storme, René Victor en de archieven van de Vlaamse Juristenvereniging

Logo Vlaamse Juristenvereniging

Een verhaal van mensen. Marcel Storme, René Victor en de archieven van de Vlaamse Juristenvereniging
Gent – maandag 3 december 2018

Marcel Storme - Strijder voor het Vlaamse RechtslevenWe hebben er echt wel een gewoonte van gemaakt: de Vlaamse Juristenvereniging kijkt vooruit en wil weten wat de jurist in de toekomst zal doen en betekenen.  Toen we in 2015 honderddertig jaar bestonden, hebben we even getwijfeld, maar er toch voor gekozen die respectabele verjaardag niét te vieren. Het gaat niet over ons, maar om het recht en de juristen.

Op elke regel bestaat echter een uitzondering. Op maandag 3 december wordt het archief van onze vereniging overgemaakt aan de Universiteit Gent. Het wordt er verenigd met het archief van wijlen onze ere-voorzitter professor Marcel Storme, en zal er wetenschappelijk geïnventariseerd worden, zodat het bruikbaar wordt voor wetenschappelijk onderzoek.

Het kenmerkte Marcel Storme dat hij als geen ander in staat was om de juridische activiteit van anderen en van zichzelf te situeren in een historische context en een intellectuele traditie. Professor Dirk Heirbaut zal op 3 december dit aspect van onze ere-voorzitter kort toelichten, zodat de overdracht ook een moment van herinnering zal zijn.

Daarenboven verscheen eind oktober de monumentale biografie van een andere ere-voorzitter, ridder René Victor, die in 1964 mee aan de wieg stond van de heropstart van onze vereniging. Victors biograaf, stafhouder Jan Verstraete, licht toe wat hij heeft betekend voor de Gentse universiteit en voor de Juristenvereniging.

Een organisatie van de Vlaamse Juristenvereniging i.s.m. AlumniVereniging Rechten Gent en het Universiteitsarchief Gent.

Programma

19.00u: Ontvangst

19.30u: Welkomstwoord door Frank Judo, voorzitter Vlaamse Juristenvereniging

19.40u: Formele overdracht van het archief

19.50u: Dirk Heirbaut  -  'Marcel Storme  en de strijd voor een (ge)recht met een menselijk gelaat'

20.10u: Jan Verstraete - 'René Victor en Marcel Storme'

20.30u: Slotwoord door Frederik Byttebier, voorzitter AlumniVereniging Rechten Gent

20.40u: Receptie met mogelijkheid tot aankoop van René Victor. Strijder voor het Vlaamse rechtsleven”

 

Praktische informatie

Plaats: Facultaire raadzaal van de faculteit Recht en Criminologie, Voldersstraat 3, 9000 Gent. Bereikbaarheid: met het openbaar vervoer ;  parkeren kan onder de Kouter.

Inschrijving: U kan hier inschrijven of via  secretariaat@vjv.be met vermelding ‘VJV Gent en  uw naam'.

 

 

Vlaamse Juristenvereniging

Met uw inschrijving voor de activiteit stemt u er ook mee in dat de VJV u zijn nieuwsbrief toestuurt en verstrekt u de hiertoe noodzakelijke persoonsgegevens (mailadres, naam). Door het verstrekken van deze gegevens stemt u met de verwerking ervan in. De nieuwsbrief informeert u over de vereniging en haar activiteiten. Tevens stemt u in met de verwerking van de overige met het oog op uw deelname aan de betrokken activiteit noodzakelijke gegevens.  De VJV bewaart uw gegevens zolang u ingeschreven bent op de nieuwsbrief respectievelijk zolang vereist voor de activiteit waarvoor u  zich inschrijft. U kunt zich op ieder ogenblik meedelen dat u de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen. Dit kan door een mail naar secretariaat@vjv.be te sturen. VJV behandelt de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Bekommernissen betreffende uw gegevens (bezwaar, correctie, intrekking toestemming, inzage…) kan u mailen naar secretariaat@vjv.be. Het VJV-secretariaat is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (mail: secretariaat@vjv.be). Klacht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

VJV-secretariaat: Y. Vanden Bosch Tel.03.248.65.61 – secretariaat@vjv.be.