Alumni CLUB Rechten met 'ad-hoc' voorzitter Prof. Dr. Tom Ruys

Prof. dr. Tom RuysProf. dr. Tom Ruys studeerde rechten en internationale betrekkingen aan de universiteiten van Gent (Licentiaat rechten, 2003; Kandidaat politieke wetenschappen, 2004), Nottingham (LLM Public international Law, 2004) en Leuven (Master of Conflict and Sustainable peace studies). Hij was Visiting Researcher aan Yale Law School in 2008. Na het behalen van zijn doctoraat aan de KU Leuven in 2009, was hij werkzaam als advocaat aan de balie te Brussel in het domein van het Europees recht en het mededingingsrecht. Terzelfdertijd was hij verbonden als plaatsvervangend docent Internationaal Publiekrecht aan de KU Leuven en als senior research fellow aan het Leuven Centre for Global Governance Studies. In oktober 2013 vervoegde hij de Gentse rechtsfaculteit als tenure-track professor binnen de vakgroep internationaal publiekrecht.

 

Het onderzoek van Tom Ruys omvat een brede waaier aan deelgebieden van het internationaal publiekrecht, i.h.b. het recht inzake het gebruik van geweld en het recht der gewapende conflicten. Andere onderzoeksinteresses betreffen o.m. de bronnen van het internationaal recht, verdragsrecht, internationale geschillenbeslechting, staatsaansprakelijkheid en het recht der internationale organisaties.

Tom Ruys is auteur van verschillende publicaties (link), waaronder de monografie ‘Armed Attack’ and Article 51 of the UN Charter: evolutions in customary law and practice’ (Cambridge Series in International and Comparative Law, 2010), bekroond met de Lieber Prize van de American Society of International Law.

Hij is lid van het International Law Association Committee on the Use of Force. Hij is mede-hoofdredacteur van het Journal of the Use of Force and International Law (Hart Publishing http://www.hartjournals.co.uk/jufil/index.html) en lid van de redactieraad van het Revue belge de droit international.

Alumni CLUB Rechten van 21 februari 2020

Deze avond is Tom 'ad-hoc' voorzitter.
Het thema waarover hij zal spreken is :

"De internationale rechtsorde op de helling?

Het einde van de Koude Oorlog gaf het startschot voor een enorme bloei van de internationale rechtsorde, met de totstandkoming van tal van nieuwe verdragen, en de oprichting van o.m. het Strafhof en de Wereldhandelsorganisatie. Een kwarteeuw later heeft de euforie uit de jaren ’90 plaats gemaakt voor een gevoel van crisis, vooral gevoed door de vele uithalen van de Trump-administratie tegen bestaande multilaterale samenwerkingsverbanden en tegen de idee van global governance op zich. Ook buiten de VS neemt de weerstand tegen internationale hoven en rechtbanken toe. Een fenomeen van voorbijgaande aard, dan wel een existentiële bedreiging voor de internationale rechtsorde? Tijd voor enkele bespiegelingen over de rol van internationaal recht in de 21ste eeuw…"

 

knop ACR inschrijvingsformulier

 

 

Praktisch

Waar:  in het restaurant van het Pand, Onderbergen 1,  9000 Gent

Welkom vanaf 19:15u  -  Aanvang speech ad-hoc voorzitter om 19:30u
Maaltijd om 20:00u   -  Mogelijkheid tot vragen stellen na het gerecht

 

Prijs:   Voor 22 euro (leden Alumni Rechten Gent) of 27 euro (niet-leden), wordt een hoofdgerecht met bijhorend glas wijn, of andere drank
            aan gelijkaardig budget, aangeboden. Standaard wordt plat en bruiswater voorzien op de tafels.
            Over te schrijven op rekeningnummer BE98 4480 1084 4193 met vermelding van 'uw naam en Alumni Club Rechten en datum bijeenkomst'

 

De deelname voor 21.02.2020 van de alumna of alumnus en eventuele partner of gast dient uiterlijk de maandag, voorafgaand aan de diner-bijeenkomst, aangekondigd via inschrijvingsformulier. Bij no-show zal de kost desalniettemin gefactureerd worden.