Alumni Club Rechten (het Pand)

Alumni CLUB Rechten met 'ad-hoc'-voorzitter Jan Smets

 

Jan Smets

 

Jan Smets is in 1972 afgestudeerd als licentiaat in de economische wetenschappen (RUG) waarna hij ging werken voor het Departement Studiën van de Nationale Bank. Hij werd in 1982 aangetrokken als expert bij de Commissies “Inflatie” en “Concurrentievermogen” van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en een jaar later afgevaardigd als Belgisch expert bij de EG‑werkgroep over het monetair beleid, werkend in opdracht van het Comité der Gouverneurs van de Centrale Banken van de Europese Economische Gemeenschap. In 1986 wordt hij benoemd tot voorzitter van de Belgische Indexcommissie, een positie die hij tot 1992 opneemt. In 1994 keerde Smets definitief terug naar de Nationale Bank, als hoofd van het Departement Studiën. Eind 2013 besliste de regering dat het mandaat van gouverneur Luc Coene nog een jaar verlengd werd, maar eveneens dat in maart 2015 directeur Jan Smets de nieuwe gouverneur van de Nationale Bank zou worden. Smets nam het mandaat van gouverneur op tot 2 januari 2019.

 

knop ACR inschrijvingsformulier

 

 

 

 

Praktisch:

Waar:  in het restaurant van het Pand, Onderbergen 1,  9000 Gent

Prijs:   Voor 22 euro (leden Alumni Rechten Gent en leden FEB Alumni) of 27 euro (niet-leden), wordt een hoofdgerecht met bijhorend glas wijn, of andere drank
            aan gelijkaardig budget, aangeboden. Standaard wordt plat en bruiswater voorzien op de tafels.
            Over te schrijven op rekeningnummer BE83 7350 5409 9615 met vermelding van 'uw naam en Alumni Club Rechten en datum bijeenkomst'

 

De deelname voor 13 december 2019 van de alumna of alumnus en eventuele partner of gast dient uiterlijk de maandag, voorafgaand aan de diner-bijeenkomst,  aangekondigd via inschrijvingsformulier. Bij no-show zal de kost desalniettemin gefactureerd worden.