Interne organisatie

Logistieke diensten

Vakgroepen

Het onderwijzend personeel en de onderzoekers zijn gegroepeerd in verschillende vakgroepen, met elk eigen onderwijs- en onderzoeksdomeinen.