XLVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva

Actuele hervormingen van de wetgeving: nieuw en beter?

Ten geleide

Zoals steeds brengt het einde van een legislatuur heel wat initiatieven op wetgevend vlak met zich mee. De huidige legislatuur verschilt hierin dat er heel wat fundamentele hervormingen zijn doorgevoerd. Van een paar initiatieven is het op dit ogenblik wel nog niet duidelijk of ze nog tijdens deze legislatuur zullen worden doorgevoerd.

In de eerste sessie komen de hervormingen van de privaatrechtelijke organisaties aan bod. Het duo Bruloot en Steennot bespreken de onderneming die de plaats van de handelaar inneemt, evenals de vernieuwingen in het insolventierecht. Hans De Wulf bespreekt het wetgevend initiatief met betrekking tot de vennootschappen en de verenigingen.

In de tweede, derde en vijfde sessie komen klassieke civielrechtelijke onderwerpen aan bod: de hervorming van het bewijsrecht (Joke Baeck), de potpourri’s in het procesrecht (Piet Taelman) en het goederenrecht (Annelies Wylleman), met bijzondere aandacht voor de hernieuwde wetgeving inzake mede-eigendom (Charlotte Willemot), en ten slotte het familiaal vermogensrecht (Jan Bael).

In de vierde sessie nemen Delanote en Vander Beken de wijzigingen in het fiscaal recht en het strafrecht onder de loep.

De slotsessie is steeds weer voorbehouden aan een gezaghebbend persoon in België of het buitenland. Er was voorzien dat Koen Geens zijn perspectief zou geven op de lange reeks van hervormingen die hij als minister van justitie heeft doorgevoerd en beoogd. Omwille van de nakende verkiezingen kan hij echter niet komen. Als vervanger treedt professor Dirk Heirbaut op, die zijn eigen kijk zal geven op de hervormingen doorgevoerd door minister Geens.

Programma

Praktische informatie

INSCHRIJVEN