Europa

Databanken beschikbaar off campus - via Athena en/of VPN

Hof van Justitie van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie

Databanken beschikbaar on campus

Deze databank bevat ongeveer 29.620 verwijzingen naar nationale besluiten betreffende het Gemeenschapsrecht vanaf 1959 tot heden

Rechterlijke uitspraken van de lidstaten

    Europees Hof van Justitie

    officiële website van de Europese Unie