Criminologie & Strafrecht

    Engelse vertalingen van buitenlandse wetboeken van strafrecht en strafvordering, voorheen gepubliceerd door F. B. Rothman en nu online via HeinOnline. Bevat het Franse wetboek van strafvordering (1988), het Duitse wetboek van strafvordering (1973), de Israëlische wet op het strafprocesrecht (2001), en het wetboek van strafvordering van de Volksrepubliek China en aanverwante documenten (1985). Nuttig voor historisch onderzoek.

    Anti-Money-Laundering International Database; wetgeving/reglementering voor 120 landen.

    Criminal Justice Database is een uitgebreide database ter ondersteuning van onderzoek naar criminaliteit, de oorzaken en gevolgen ervan, juridische en sociale implicaties, maar ook rechtszaken en trends in criminaliteit. Naast Amerikaanse en internationale wetenschappelijke tijdschriften bevat de database vakpublicaties over correctionele en rechtshandhaving, dissertaties, misdaadverslagen, misdaadblogs en ander materiaal dat relevant is voor onderzoekers of mensen die zich voorbereiden op een loopbaan in het strafrecht, rechtshandhaving en aanverwante gebieden.

    Officieuze compilatie van de staatspraktijk en de opinio juris op het gebied van het recht inzake het gebruik van geweld (er verschijnen regelmatig nieuwe samenvattingen).

    Databank van relevante praktijken op het gebied van het recht van gewapende conflicten, bijeengebracht door het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Diende als basis voor de ICRC Customary Law Study, waarin 161 regels van internationaal gewoonterecht werden geïdentificeerd. Wordt regelmatig bijgewerkt.

    Uitgebreide databank over internationale misdrijven die zijn berecht door nationale, alsook internationale en geïnternationaliseerde rechtbanken. Naast jurisprudentie over internationale misdrijven bevat de website algemene achtergrondinformatie over internationale misdrijven, zowel wetenschappelijke als nieuwsartikelen, werkdocumenten (ICD Briefs) en relevante links naar andere nuttige databanken/websites over dit onderwerp

    KrimDok is een bibliografisch referentiesysteem voor criminologische literatuur. De database bestaat uit diverse literatuur- en boekenbestanden en bevat daarnaast referenties van tijdschriften en bundels, digitale documenten en grijze literatuur. Alle referenties kunnen met één zoekinterface worden doorzocht.

    Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa/Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten. Legislationline bevat links naar Engelse vertalingen van wetsteksten van Europese landen over politie, gevangenissen, recht op een eerlijk proces, gerechtelijke en vervolgingssystemen, en de doodstraf. 

    SAGE's Criminologie en Strafrecht portfolio legt de nadruk op het verbinden van theorie en onderzoek met de praktijk, met tijdschriften, boeken en digitale producten die het werk vertegenwoordigen van enkele van de meest invloedrijke geesten in het veld.

    SHERLOC (Sharing Electronic Resources and Law on Crime) bevat de volledige teksten van wetboeken/besluiten/wetten inzake strafvordering voor verschillende landen in Engelse vertaling. Het SHERLOC-portaal is een initiatief om de verspreiding van informatie over de uitvoering van het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de drie protocollen daarbij te vergemakkelijken.

    Verschillende internationale tijdschriften over criminologie

     Overzicht van internationale rechtsinstrumenten inzake terrorismebestrijding

     Overzicht van verdragen inzake misdaad, drugs en terrorisme