Prof. Taelman en Prof. Baeck benoemd als lid van de Hoge Raad voor de Justitie

(14-12-2020) 2 professoren van de faculteit Recht en Criminologie benoemd in Hoge Raad voor Justitie

Vanaf 10 december 2020 zijn prof. Taelman en prof. Baeck lid van de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie.

 De Hoge Raad voor de Justitie helpt de Belgische justitie beter te functioneren. Dat doet ze door...:

  • een beslissende rol te spelen in de selectie en benoeming van magistraten
  • externe controle via audits, bijzondere onderzoeken en klachtenbehandeling
  • en adviezen uit te brengen.

De Hoge Raad voor de Justitie bestaat uit 44 leden: 22 magistraten en 22 niet-magistraten. Om de vier jaar worden 22 magistraten verkozen door de voltallige Belgische magistratuur en worden 22 niet-magistraten aangeduid door de Senaat.

De 44 leden zijn onderverdeeld in twee taalcolleges. Daarin zitten telkens 22 leden: 11 magistraten en 11 niet-magistraten. Elk taalcollege is vervolgens onderverdeeld in twee commissies: de advies- en onderzoekscommissie en de benoemings- en aanwijzingscommissie. Het is dus in die laatste dat nu 2 professoren van de Gentse faculteit Recht en Criminologie zetelen.