Nieuwe publicatie van Prof. dr. Inge Govaere en Prof. dr. Sacha Garben: The Internal Market 2.0

(07-01-2021) “The Internal Market 2.0”, Sacha Garben and Inge Govaere (eds), Hart Publishing, December 2020

The Internal Market 2.0”, Sacha Garben and Inge Govaere (eds), Hart Publishing, December 2020

Dit boek brengt toonaangevende auteurs en actoren op het gebied van het recht en het beleid van de interne markt van de EU samen, waarbij de klassieke thema's in een hedendaagse context worden herbekeken en (her)oriëntaties voor de toekomst worden overwogen.
De EU zou niet zijn waar en wat ze nu is zonder haar interne markt. Zij is de bakermat van de belangrijkste juridische doctrines van de EU en de bron van de belangrijkste mate van Europese integratie. En, zoals Brexit heeft onderstreept, blijft het de belangrijkste politieke reden voor het EU-lidmaatschap.
Gezien het gevestigde en fundamentele karakter van het interne marktrecht is het opvallend dat veel cruciale doctrinevragen nog steeds onbeantwoord zijn, zoals in dit boek wordt verkend. Bovendien vinden deze vragen nu een nieuwe juridische, sociale en politieke context: een context die zich terdege bewust is van het betwiste karakter van de EU en haar beleid en van de noodzaak om het internemarkt-project in te bedden in een breder kader van grondwettelijke normen en waarden. Deze noodzaak wordt nog dringender door de snel veranderende en vaak verstorende technologische context. De verschillende bijdragen aan dit boek dragen bij tot het vinden van een nieuwe richting voor verdere Europese integratie in veranderende tijden, door de rol en het doel van dit gebied, dat het kloppend hart van de EU blijft, te heroverwegen en waar nodig opnieuw uit te vinden.Publication New Internal Market 2.0