Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten

Lopende doctoraten

  • Elise Dauw: De rechter en het voorwerp van de vordering
  • Max De Schryver: De regulering van de vorm en inhoud van processtukken, gekaderd binnen de ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht
  • Isabelle Dupré: De financiering van hoven en rechtbanken en het recht op een onafhankelijke rechter in België
  • Joke Torreele: De toelaatbaarheidsprocedure binnen het administratief cassatiecontentieux van de Raad van State
  • Claudia Van Severen: De (proces)partij in het civiele geding.
  • Jarich Werbrouck: De impact van het EU-consumentenrecht op het principe van de procedurele autonomie

Recent verdedigde doctoraten

2020

2019

2017