Marc Kruithof

Contact & Profielinfo

Profiel

Korte Bio

Marc KruithofMarc Kruithof is licentiaat in de rechten (UGent, 1983) en de economische wetenschappen (UGent, 1985). Hij behaalde een LL.M. in de VS als BAEF-fellow (Yale Law School, 1986). Vanaf de jaren negentig was hij, naast semi-professioneel muzikant, docent aan de Hogeschool Gent in de opleidingen handelswetenschappen en bestuurskunde. Na de eeuwwisseling werd hij door professor Eddy Wymeersch overtuigd om terug te keren naar de academische wereld, en hij promoveerde onder diens promotorschap tot doctor in de rechten met een proefschrift over belangenconflicten in financiële instellingen (UGent, 2009).

Sinds 2011 is hij voltijds ZAP aansprakelijkheidsrecht en rechtsvergelijking. Zijn publicaties hanteren een specifieke rechtswetenschappelijke onderzoeksstrategie, waarbij wordt nagegaan welke formuleringen van rechtsregels het meest accuraat overeenstemmen met de beslissingen van rechtscolleges, zodat discrepanties tussen wat de rechters doen (de dicta) en wat ze zeggen te doen (de motiveringen in vonnissen en arresten) aan het licht worden gebracht.

Marc is mede-oprichter en bestuurder van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV), en Voorzitter van de Opleidingscommissie Rechten van de UGent.

Zie ook zijn publicatielijst.