Ruben Wissing

Biografie

Ruben Wissing

Ruben Wissing is doctoraatsonderzoeker bij de Onderzoeksgroep Migratierecht aan de Universiteit Gent. Het onderzoek richt zich op de bescherming van vluchtelingen in Marokko, vanuit een multidisciplinair perspectief: een doctrinair internationaal rechtelijke, een rechtsantropologisch en een kritisch politieke invalshoek. Het onderzoek wordt begeleid door promotor Prof. Dr. Ellen Desmet , professor Migratierecht, en is geclusterd aan de Universiteit Gent met andere migratiestudies van het interfacultaire Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchtelingen (CESSMIR), en met ander mensenrechtenonderzoek van het Human Rights Centre (HRC).

Ruben studeerde rechten in Leuven en Madrid (2004), en behaalde ook een bachelor in de wijsbegeerte. Na drie jaar als advocaat in het migratie- en asielrecht in Antwerpen, werkte hij voor het toenmalige Minderhedencentrum (het huidige Vlaams Agentschap voor Integratie), en vervolgens als juridisch medewerker en beleidscoördinator bij Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (CBAR-BCHV) gedurende meer dan zes jaar.

Ook was hij zelfstandig consultant, o.a. als nationaal expert voor de Asylum Information Database (AIDA) van de European Council for Refugees and Exiles (ECRE), en werkte hij bij het Vluchtelingenagentschap van de VN (UNHCR) in Brussel op het thema van migratiedetentie. In 2017 coördineerde hij als medeoprichter de vzw NANSEN, in combinatie met de functie van praktijkassistent Migratierecht aan de UGent bij professor Desmet.