Grondwettelijk Recht

Direct Democracy and Constitutional Change. Do the People have an inalienable and unconstrained right to alter the Constitution?

Financiering: FWO

Aard van het onderzoek: postdoctoraal onderzoek

Onderzoeker: Dr. Jurgen Goossens

Promotoren: Prof. J. Vande Lanotte

The right to the autonomous experience of sex, sexual orientation and gender (identity): towards a gender indifferent legal system

Financiering: assistentschap Faculteit (2014 - )

Aard van het onderzoek: doctoraatsonderzoek

Onderzoeker: Pieter Cannoot

Promotoren: Prof. dr. Toon Moonen & Prof. dr. Eva Brems

The best interests of the child during divorce and custody proceedings in Belgium: achieving child-friendly litigation

Financiering: assistentschap Faculteit (2014 - )

Aard van het onderzoek: doctoraatsonderzoek

Onderzoeker: Evelyn Merckx

Promotoren: Prof. dr. Yves Haeck & Prof. dr. Gerd Verschelden

Actief pluralisme en actief burgerschap in het Vlaams officieel onderwijs: een studie van de theorie en praktijk rond levensbeschouwelijke diversiteit

Financiering: assistentschap Faculteit (2016 - )

Aard van het onderzoek: doctoraatsonderzoek

Onderzoeker: Sien Devriendt

Promotoren: Prof. dr. Johan Vande Lanotte en prof. dr. Yves Haeck

Belgian Constitutional Law Blog

In oktober 2014 werd de ‘Belgian Constitutional Law Blog’ gelanceerd door Dr. Jurgen Goossens en Pieter Cannoot, doctorandi van Prof. Johan Vande Lanotte. Dit initiatief is deel van een onderwijsinnovatieproject, waarbij wordt samengewerkt met masterstudenten aan de Universiteit Gent.

De blog publiceert:

  • bijdragen en interviews over actuele thema’s inzake grondwettelijk recht en
  • maandelijks een overzicht van nieuwe bijdragen, uitspraken van het Grondwettelijk hof, studiedagen en nieuwsartikels inzake Belgisch grondwettelijk recht.

BelConLawBlog verwelkomt graag bijdragen van professoren, postdocs, doctorandi en studenten van ongeveer 750 à 1000 woorden die kunnen worden gepubliceerd op de blog.

U kan zich hier inschrijven om updates te krijgen over nieuwe berichten op de blog.
U kan de blog ook volgen op Twitter: @BelConlawBlog