Onderzoeksploeg Energierecht

Zelfstandig academisch personeel

 • Prof. Dr. Frederik Vandendriessche
 • Prof. Dr. Jelle Laverge

Bezoldigde onderzoekers

 • Dhr. Pieterjan Claeys
 • Mevr. Maja Reynebeau
 • Dhr. Edouard Dumolin
 • Mevr. Ting Chen
 • Dhr. Angelo Goethals
 • Dhr. Sam Vandoorne
 • Mevr. Delphine Beun

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

 • Dhr. Thomas Deruytter
 • Dhr. Cedric Degreef
 • Dhr. Achille Hannoset

Prof. Dr. Frederik Vandendriessche –  onderzoeksdirecteur energierecht

De onderzoekseenheid Energierecht staat open voor alle onderzoekers van de UGent die – elk vanuit hun eigen specifieke invalshoek – onderzoek en/of wetenschappelijke dienstverlening willen uitbouwen omtrent het energierecht.

Prof. Dr. Frederik Vandendriessche - onderzoeksdirecteur

Frederik Vandendriessche is sinds 1997 verbonden aan de rechtsfaculteit van de UGent, waar hij in 2003 doctoreerde. Binnen de vakgroep publiekrecht staat hij in voor het opleidingsonderdeel energierecht in de Master Rechten en binnen het Centrum voor Milieu- en Energierecht is hij als onderzoeksdirecteur verantwoordelijk voor het uitbouwen van het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het energierecht. Frederik is ook auteur van tal van publicaties inzake energierecht en het bestuursrecht. Hij wordt ook regelmatig gevraagd als spreker voor voordrachten op studiedagen inzake energierecht en bestuursrecht en is o.m. lid van het Energy Law Research Forum. Frederik Vandendriessche is daarnaast ook actief als advocaat gespecialiseerd in het energierecht en het publiekrecht.

Prof. Dr. Jelle Laverge

Jelle Laverge (1984) behaalde het diploma van burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit Gent in 2007. Tussen 2005 en 2007 was hij deeltijds werkzaam bij Bureau Bouwtechniek in Antwerpen. Sinds 2007 is hij als voltijds assistent verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw bij de onderzoeksgroep Bouwfysica. In 2011 behaalde hij bovendien een master diploma in de rechten aan deze universiteit. Daarnaast was hij in het voorjaar van 2011 deeltijds gastdocent bouwfysica aan KaHo Sint-Lieven in Gent. Ondersteund door een FWO reiskrediet (V430911N) verbleef hij gedurende de zomer van 2011 een drietal maand aan de University of Texas at Austin als gastonderzoeker. Hij behaalde in 2013 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen met een proefschrift getiteld ‘Ontwerp strategieën voor residentiële ventilatie’. Hij is lid van ISIAQ, SRS en ASHRAE. Sinds 2015 is hij daarnaast ook actief als advocaat gespecialiseerd in geschillen in het bouwrecht en met een specifieke focus op energie in de gebouwde context.

Bezoldigde onderzoeksleden

Pieterjan Claeys

Pieterjan is als deeltijds wetenschappelijk medewerker betrokken bij het LECsea-project. LECsea heeft tot doel om een succesvolle implementatie te bewerkstelligen van lokale energiegemeenschappen in de 'Interreg 2 zeeën'-regio'. Tevens schrijft hij mee aan het basiswerk Energierecht in België en Vlaanderen.

Verder legt Pieterjan zich als advocaat toe op het energierecht in brede zin, waaronder de contractuele en gereguleerde aspecten van energieprojecten.

Pieterjan Claeys studeerde in 2017 af aan de Universiteit Gent. Daarnaast behaalde hij in 2018 een LL.M. Energy & Climate Law aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Maja Reynebeau

Maja Reynebeau studeerde in 2011 af als Master in de Rechten en behaalde in 2012 een Master na Master in het Notariaat.

In 2015 startte ze als doctoraatsonderzoekster aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Gent.

Haar onderzoek is gericht op het gebruik van de (onder)grond voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten in het Vlaamse Gewest.

Aan de hand van onder meer case study research onderzoekt zij de juridische mogelijkheden om zowel openbaar domein als private grondeigendom aan te wenden voor de uitrol van warmtenetten.

Edouard Dumolin

Edouard Dumolin behaalde in 2018 een Master in de Rechten aan de Universiteit Gent en is verbonden aan de faculteit ingenieurswetenschappen: architectuur in de vakgroep architectuur en stedenbouw onderzoeksgroep bouwfysica. Zijn onderzoekdomein bevindt zich in de handhaving van de energieprestatieregelgeving in de Europese Lidstaten.

Ting Chen

Ting Chen vervoegde de onderzoeksgroep ‘energierecht’ als een PhD-researcher in oktober 2020. Haar proefschrift is getiteld ‘the institutionalization of demand-side management of renewable electricity: A comparative analysis between the EU and China’. Ting behaalde in 2019 een Master of Laws in Energy Law aan de Universiteit van Aberdeen en in 2020 een Master in Environmental and Resource Protection Law aan de Universiteit van Wuhan.

Angelo Goethals

Angelo Goethals schrijft een doctoraat over het juridisch kader voor de (inter)connectie van de Belgische offshore windenergieparken en is als voltijds wetenschappelijk medewerker verbonden aan de onderzoeksploeg ‘energierecht’. Zijn onderzoek kadert in het PhairywinD-project, een multidisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksgroep die de huidige en toekomstige uitdagingen in verband met offshore windenergie onderzoekt.
Angelo behaalde in 2018 een Master in de Rechten aan de Universiteit van Gent. Vervolgens studeerde hij in 2019 af met een MSc in Maritime Science aan de Universiteit van Gent en Vrije Universiteit Brussel.
Voordat hij de onderzoeksgroep vervoegde als een PhD-researcher, werkte hij als een juridisch adviseur voor het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse Overheid).

Sam Vandoorne

Sam Vandoorne studeerde in 2020 af als Master in de Rechten en behaalde in 2021 een European Master in Law and Economics. Sinds 2021 is hij werkzaam als deeltijds wetenschappelijk medewerker in het kader van het RENergetic-project. In dit kader doet hij rechtswetenschappelijk onderzoek over lokale energiegemeenschappen.

Delphine Beun

Delphine Beun studeerde in 2019 af als Master in de Rechten aan de Universiteit van Gent. Vervolgens behaalde ze in 2021 een Master in Environmental Policy and Law aan de University of Eastern Finland. Sinds september 2021 is zij werkzaam als deeltijds wetenschappelijk medewerker in het kader van het RENergetic-project. In dit kader doet zij rechtswetenschappelijk onderzoek over lokale energiegemeenschappen.

Vrijwillige onderzoeksleden

Thomas Deruytter

Thomas Deruytter studeerde in de Master Milieurecht aan de Universiteit Gent in 2009 af. Sindsdien is hij als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de UGent.  In dat kader schreef Thomas mee aan het Handboek Energierecht en geeft hij binnen het vak energierecht jaarlijks een gastcollege omtrent energie-efficiëntie. Na een stage bij de Europese Commissie, DG Environment, Unit Environmental Treaties and Trade, werkte hij van 2010 tot 2015 als advocaat gespecialiseerd in het energierecht bij een gerenommeerd advocatenkantoor. Sinds 2015 werkt hij als bedrijfsjurist bij Veolia, een bedrijf dat actief is in de sectoren energie, water en afval.

Cedric Degreef

Cedric Degreef is advocaat te Brussel. Hij legt zich toe op energie- en klimaatrecht, gereguleerde markt en natuurlijke rijkdommen. In dat kader schreef hij ook mee aan het basiswerk Energierecht in België en Vlaanderen.
Cedric Degreef studeerde in 2011 af aan de Universiteit van Antwerpen, en behaalde vervolgens in 2012 een LL.M aan University College London.


Achille Hannoset

Achille Hannoset is als doctoraatsstudent verbonden aan de faculteit economie en bedrijfskunde. Zijn doctoraat handelt over energie democratie in de context van de Clean Energy for All Europeans Package, waarbij hij zich onder meer toespitst op de juridische bestuursstructuur en marktintegratie van energiegemeenschappen. In dit kader is hij deeltijds betrokken bij het LECsea project. LECsea heeft tot doel om een succesvolle implementatie te bewerkstelligen van lokale energiegemeenschappen in de ‘Interreg 2 zeeën’-regio’.

Achille studeerde in 2017 af aan de Universiteit van Antwerpen, en behaalde een master aan de Rijksuniversiteit van Groningen in 2018. Achille was in het verleden onder meer werkzaam als advocaat in het publiek recht bij een gerenommeerd advocatenkantoor, en als juridisch analist bij het adviesbureau “Th!nk-E”, waarbij hij actief betrokken was bij verschillende Europese projecten. Hij was verantwoordelijk voor de juridische aspecten van de eerste Belgische buurtbatterij en het organiseren van verschillende workshops met stakeholders over dat onderwerp. Achille is tevens de hoofdauteur van het eerste rapport van de Europese Taskforce ‘Local Energy Communities’ binnen BRIDGE. Sinds maart 2021 is Achille werkzaam als policy officer bij de Europese Commissie.