TPI over leeftijdsbepaling van niet-begeleide minderjarigen

(24-06-2022)

Leden van de onderzoeksgroep Migratierecht* hebben onlangs bijgedragen aan een third-party intervention (TPI) voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak Fatoumata Diaraye BARRY tegen België, ingediend door het Human Rights Centre en het Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchtelingen (CESSMIR). De zaak betreft een beslissing van de Dienst Voogdij om verzoekster na een medische leeftijdsbepaling niet als minderjarig te erkennen en illustreert de huidige betwiste praktijken en procedures inzake leeftijdsbepaling van niet-begeleide minderjarigen in België.

De TPI gaat nader in op deze procedures en praktijken en stelt enkele belangrijke kwesties aan de orde in het licht van: (a) regels van internationaal privaatrecht; (b) de (gebrekkige) medische betrouwbaarheid van skelet- en gebitsleeftijdsbepaling; (c) internationale en Europese richtlijnen, en; (d) eerbiediging van het recht op respect voor het privéleven (art. 8 EVRM) en het verbod op discriminatie (art. 14 EVRM)

- Voor een bespreking, zie: https://strasbourgobservers.com/2022/05/23/proving-minority-the-human-rights-centre-and-cessmir-submit-a-third-party-intervention-regarding-age-assessment-of-unaccompanied-minors/

- Lees de volledige interventie op : https://hrc.ugent.be/wp-content/uploads/2022/03/TPI-BARRY_Ghent-University_17March2022.pdf   

* Voor de onderzoeksgroep Migratierecht bestond het team uit Laura Cools, Ellen Desmet, Sara Lembrechts en Annelies Nachtergaele