Nieuwe doctoraatsonderzoeker rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI) en asiel: Liselot Casteleyn

(10-12-2020)

Liselot CasteleynIn december 2020 is Liselot Casteleyn (zij/haar) gestart met haar doctoraat bij de Onderzoeksgroep Migratierecht, waarbij ze de complexiteit van de asielprocedure bij aanvragen voor internationale bescherming op basis van seksuele oriëntatie en genderidentieit (SOGI) zal onderzoeken. Onder begeleiding van prof. Ellen Desmet en prof. Marlies Casier zal ze een queer en post-koloniale analyse van de asielprocedure voor SOGI vluchtelingen uitvoeren, die hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit dienen te bewijzen in een context gedomineerd door Westerse denkkaders. Ze zal zowel de narratieven die door SOGI vluchtelingen worden gebruikt om hun rechten op te eisen, als de narratieven die door de betrokken staatsactoren (CGVS en RvV) worden gebruikt om hun recht hierop te beoordelen, nader onderzoeken. Het onderzoeksproject is verder ingebed in het Human Rights Centre en CESSMIR van de Ugent.

 

Liselot studeerde af als Master in de criminologische wetenschappen (2017) en Master in conflict and development (2019). Voordat ze begon te werken als doctoraatsonderzoeker, werkte ze als wetenschappelijk medewerker bij het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) aan de Universiteit Gent. Daarnaast heeft ze de kans gehad om kennis te maken met en te werken voor twee sociaal geëngageerde organisaties, eerst als arbeidstrajectbegeleider bij vzw JES en later als stafmedewerker VTO bij HUURpunt vzw.