Laatste lesactiviteit Prof. Luc Lavrysen met enkele foto's

(15-12-2020)

Op vrijdag 11 december 2020 rondde Prof. Dr. Luc Lavrysen zijn laatste les milieurecht af, met de presentaties van de studenten in de Master in de Rechten. Hij doceerde gedurende bijna 30 jaar het vak milieurecht in de Master in de Rechten, in de Master Bio-Ingenieur en in andere faculteiten. Zo vormde en inspireerde hij vele generaties milieujuristen. Hij bezit de kunst om de complexe en uitgebreide milieuwetgeving op een eenvoudige manier uiteen te zetten. Daarnaast is hij een onvermoeibaar voorvechter van milieubescherming in de breedste zin en van actie tegen klimaatverandering, op nationaal, Europees en internationaal niveau. Daarbij blijft hij steeds bescheiden, humoristisch en bekommerd om het welzijn van zijn medewerkers, doctorandi en studenten. 

Het afscheid vrijdag vond voorlopig "online" plaats via Zoom, maar we hopen binnen enkele maanden zijn emeritaat op passende wijze te kunnen vieren. We hopen Prof. Lavrysen nog regelmatig te kunnen "strikken" voor gastcolleges en wensen hem veel succes in zijn mandaat als voorzitter van het Grondwettelijk Hof en als voorzitter van het European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE), naast vele andere engagementen.

Laatste college Prof. Luc Lavrysen1

Laatste college Prof. Luc Lavrysen2Laatste college Prof. Luc Lavrysen3