Milieurechtspecialist dr. Hendrik Schoukens in Knack: 'De rechter doet niet aan politiek in de Klimaatzaak'

(30-03-2021) 'Bij kritiek op het vermeende politieke karakter van de Klimaatzaak wordt een erg nauwe en achterhaalde invulling van het concept scheiding der machten gehanteerd', legt milieujurist dr. Hendrik Schoukens uit.