Handboek van de Raad van Europa: Gezinshereniging voor vluchtelingen- en migrantenkinderen - Normen en veelbelovende praktijken

(17-08-2020)

Family Reunification for Refugee and Migrant ChildrenHandboek van de Raad van Europa: Gezinshereniging voor vluchtelingen- en migrantenkinderen - Normen en veelbelovende praktijken

De Raad van Europa heeft zijn Handboek gelanceerd over gezinshereniging voor vluchtelingen- en migrantenkinderen, beschikbaar in het Engels en in het Frans. Als gevolg van de sterke toename van de vluchtelingen- en migrantenpopulatie in de afgelopen jaren, hebben veel kinderen en hun gezinnen te maken gehad met scheiding van gezinnen. De lidstaten van de Raad van Europa zijn gebonden door verschillende verplichtingen met betrekking tot gezinshereniging, en de praktische hereniging van vluchtelingen- en migrantenkinderen met hun gezinsleden is complex gebleken. Dit handboek is een praktische gids inzake zowel belangrijke juridische normen als veelbelovende praktijken op het gebied van gezinshereniging en het herstellen van gezinsbanden. Deze publicatie richt zich tot degenen die wetten ontwerpen en toepassen en is bedoeld als referentiepunt voor capaciteitsopbouw, technische bijstand, samenwerkingsprojecten en nieuwe praktijken voor en met relevante autoriteiten en instellingen. Het richt zich op de hereniging van gezinnen met kinderen in het kader van internationale migratie, en in het bijzonder op herenigingsmogelijkheden voor niet-begeleide en gescheiden vluchtelingen- en migrantenkinderen. Het geeft een overzicht van de beginselen van mensenrechten, kinderrechten, vluchtelingenrecht en EU-recht die relevant zijn voor gezinshereniging en bespreekt vervolgens de belangrijkste kenmerken van gezinsherenigingsprocedures, met veelbelovende voorbeelden van recht en praktijk. Ellen Desmet is één van de auteurs van het handboek.