Artikel: Psychosociale hulp voor vluchtelingen en gastgemeenschappen in Uganda

(12-07-2022)

Afrika FocusMigrLaw collega Shepherd Mutsvara en Gorret Kugonza publiceerden hun artikel "Psychosociale ondersteuning en bescherming voor vluchtelingen en gastgemeenschappen in Uganda: A Needs Assessment" in Africa Focus. Hieronder vindt u een samenvatting van de bevindingen van het artikel.

Inleiding: Rwamwanja Refugee Settlement in West-Uganda, opgericht in 1964 en onderdak biedend aan meer dan 76.000 vluchtelingen, was de focus van dit onderzoek naar bestaande structuren en systemen die voorzien in de psychosociale en beschermingsbehoeften van zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen.

Methodologie: De studie met zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen maakte gebruik van focusgroepdiscussies (fgd's) en diepte-interviews met sleutelinformanten die werken met organisaties die vluchtelingen en gastgemeenschappen ondersteunen. Voorts werd een individuele evaluatie van de huishoudens van vluchtelingen (n=200) en gastgemeenschappen (n=100) uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst.

Resultaten: De traumatische situatie van zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen heeft geleid tot hoge niveaus van angst, stemmingswisselingen, stress en bezorgdheid. Dit wordt nog verergerd door stressvolle situaties zoals concurrentie om schaarse middelen en zwakke, op de gemeenschap gebaseerde interventies voor psychosociale ondersteuning en bescherming.

Conclusie: De mobilisatie van gemeenschapsmiddelen, counseling en mainstreaming van psychosociale steun is nodig. De humanitaire organisaties en de Ugandese regering moeten gespecialiseerde psychosociale ondersteuningssystemen en beschermingsstrategieën opzetten die gericht zijn op het aanpakken van de psychologische behoeften van beide gemeenschappen.