Ann DeSmet

     Ann DeSmet

Motivatie

Wat is je belangrijkste motivatie voor onderzoek?

Als kind wilde ik een misdaaddetective zijn. Maar onderzoek leek even leuk en bovendien veel veiliger. Er zijn veel voorbeelden van interventies die met de beste bedoelingen startten maar die geen, of erger, negatieve effecten opleverden. Ik vind het belangrijk om te vertrekken vanuit een bestaande behoefte in de samenleving en probeer met de hoogste wetenschappelijke nauwkeurigheid die op dat moment beschikbaar is om positieve effecten te bereiken en tot een oplossing te komen die kan helpen om aan de initiële behoefte tegemoet te komen.

Waarom denk je dat het versterken van de geestelijke gezondheid zo belangrijk is?

Geestelijke- en lichamelijke gezondheid zijn intrinsiek verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Toch worden ze vaak afzonderlijk bestudeerd.
Ik geloof dat er behoefte is aan meer onderzoek dat op basis van wetenschappelijk bewijs kan komen tot aanbevelingen voor het versterken van zowel geestelijke- als lichamelijke gezondheid. Hoewel de behandeling van psychische stoornissen cruciaal is en onderzoek hard nodig, blijkt het erg moeilijk om resultaten te bereiken. Ik heb dit uit eerste hand ervaren als therapeut aan het begin van mijn carrière. Omdat het zo moeilijk is om met een behandeling resultaten te bereiken en ze te behouden, ben ik van mening dat preventie en bevordering van de geestelijke gezondheid de sleutel zijn. Alle inspanningen zijn daarom hard nodig.

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?

Vaak zijn middelen schaars. Onderzoek kan helpen middelen beschikbaar te stellen voor empirisch onderbouwde, effectieve interventies die echt kunnen bijdragen tot een positieve verandering in de samenleving.

Met wie buiten de academische wereld hebt u al samengewerkt en belangrijke resultaten behaald?

We zijn momenteel bezig met een onderzoeksproject voor 'Agency Care and Health', over de bevordering van geestelijke gezondheid bij jongeren, genaamd 'MOV-E STAR'. We werken samen met verschillende niet-academische partners zoals de Vlaamse Organisatie voor Geestelijke Gezondheid, jeugdhotline, Expertisecentrum Zelfmoordpreventie, Eetexpert, Vlaams Instituut Gezond Leven, Afdeling Onderwijs, netwerk tegen armoede, ... We werken vaak samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven, om ons voor te bereiden op de implementatie van de interventies die we samen hebben ontwikkeld en geëvalueerd. In vorige functies heb ik met veel niet-academische partners (bijvoorbeeld arbeidsbureau, industrie, beleidsniveau) samengewerkt om onderzoek te doen naar de organisatie van geestelijke gezondheidszorg.

Publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801001137987

Contact

Gerelateerde inhoud