Reglement

Boeken

Ontlenen is mogelijk voor alle studenten en personeelsleden van de UGent en de associatie UGent (Artevelde Hogeschool, Howest en HoGent), mits registratie van de studentenkaart of personeelskaart in de Centrale Bibliotheek (St. Hubertusstraat 8, 9000 Gent) of in de faculteitsbibliotheken.
Bezoekers van buiten de UGent en de associatie UGent kunnen een Guest Account aankopen (€15 per jaar) in de Centrale Bibliotheek of in de faculteitsbibliotheken.

Maximaal tien boeken kunnen ontleend worden per faculteit voor een periode van vier weken en verlenging (max. drie keer) is mogelijk binnen de ontleentermijn. Naslagwerken en unieke exemplaren kunnen enkel worden geconsulteerd.

Boeken die uitgeleend zijn, kunnen gereserveerd worden (gratis).

Voor beschadiging van een boek wordt €13 aangerekend, ongeacht de aard of de mate van beschadiging. Ook met pen of potlood aantekeningen maken in het boek wordt aanzien als beschadiging. Bij verlies van het boek wordt de volledige prijs van het boek aangerekend (+€25 administratiekosten).

Reglement Universiteitsbibliotheek: https://lib.ugent.be/nl/info/regulations

Tijdschriften

De vijf laatste jaargangen van een lopend tijdschrift staan in open kast; oudere jaargangen en afgesloten tijdschriften staan in het archief. Tijdschriften kunnen niet ontleend worden (scannen is gratis).

Archief

In de archiefbibliotheek vind je oudere werken, alsook afgesloten tijdschriften en lopende tijdschriften van vóór 2015.
Deze archiefbibliotheek is niet vrij toegankelijk. Je kan wel een werk opvragen via de catalogus. Er wordt een mail verstuurd van zodra het werk beschikbaar is.

Het plaatsnummer van werken uit de archiefbibliotheek start steeds met PS04.ARCHIEF, gevolgd door een combinatie van letters en cijfers.