Onderwijs

Het Centrum voor EU-studies vormt tevens de motor achter de masteropleiding EU-studies die vanaf academiejaar 2007-2008 door de Universiteit Gent werd aangeboden.

Deze (Nederlandstalige) opleiding is uniek in Vlaanderen en maakt studenten wegwijs in de werking en in de diverse beleidsdomeinen van de Europese Unie. De analyse van actuele problemen en vraagstukken staat centraal in deze academische opleiding. Er gaat ook aandacht naar theorieën over de Europese integratie en studenten moeten een masterthesis schrijven. Door een keuze van minores kan een eigen accent gelegd worden in de opleiding.