Centrum voor EU-Studies

logo EU-studies

Het Centrum voor EU Studies (CEUS) werd opgericht in 2005. Het onderzoek aan CEUS focust op de conceptuele debatten over de rol van de EU in de wereld, evenals het externe optreden van de EU, met name in de domeinen van handel, ontwikkeling en humanitaire hulp, sociaal en milieubeleid, en de promotie van democratie en mensenrechten. Veel aandacht gaat daarbij naar de link tussen intern en extern beleid, en naar besluitvormingsprocessen inzake extern beleid. Hoewel het meeste CEUS onderzoek vertrekt vanuit de politicologie en internationale betrekkingen, staan we ook open voor interdisciplinair onderzoek, bijvoorbeeld door samenwerking met collega's van afdelingen Europees recht, geschiedenis en economie.

Sinds 2005 zijn er meer dan 40 doctoraten en andere onderzoeksprojecten voltooid. Momenteel is het CEUS betrokken bij een vijftiental PhD- en postdoc-onderzoeksprojecten. Deze omvatten onder andere analyses van de migratie-ontwikkelingsnexus in de EU en de EU-lidstaten; de rol van het maatschappelijk middenveld in de externe betrekkingen van de EU, bv. bevordering van de mensenrechten in de oostelijke buurlanden en Centraal-Azië; extern bosbeheer en handelsovereenkomsten; EU-democractiepromotie in Sub-Sahara Afrika, competitie tussen de EU en Rusland in het ‘gedeelde nabuurschap’.

Het CEUS vormt ook de drijvende kracht achter de (veelal Nederlandstalige) masteropleiding EU Studies aan de Universiteit Gent. Het biedt keuzevakken en gespecialiseerde vakken over EU-handelspolitiek, EU-ontwikkelingsbeleid en EU-nabuurschapsbeleid.

Volg CEUS op Facebook of Twitter voor meer informatie.

Contact