Finalized research projects

Since 2005, more than 20 PhD projects and other research projects have been completed at the Centre. You find an overview below:

 • International diffusion: social issues in the EU-China relations and the world • Lotus project: Hang Yuan • October 2012 - August 2015.
 • The influence of the Council Presidency in the EU's policies towards its Eastern neighbourhood • FWO project: Bruno Vandecasteele • October 2011 - September 2015.
 • The European Union’s role in international development cooperation: the role and impact of the EU in the OECD-DAC • BOF project: Joren Verschaeve • October 2011 - September 2015.
 • The discretionary power of the EEAS in the EU's Eastern Partnership policies • BOF project: Hrant Kostanyan • October 2012 - March 2015.
 • The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area: A new legal instrument for EU integration without membership? • BOF project: Guillaume Van der Loo • October 2010 - September 2014 (Law Faculty, co-supervisor Prof. Dr. Jan Orbie).
 • A post structuralist account of international missions. The case of Kosovo • Basileus project: Vjosa Musliu • October 2011 - August 2014.
 • De Europese publieke sfeer vanuit top-down benadering: het spanningsveld tussen intenties en praktijk van het communicatiebeleid van de EU • BOF project: Annelies Van Brussel • October 2010 - September 2014.
 • A global social Europe? The position and impact of 'the' European Union in the International Labour Organization • FWO project: Bregt Saenen • October 2010 - September 2014.
 • The relations between the EU, G7/G8 and G20 • Peter Debaere (Ghent Institute for International Studies) • finalized in 2014.
 • How development friendly are the Economic Partnership Agreements? Perception of East and South African stakeholders • VLIR-UOS project: Sarah Delputte • October 2009 - September 2013.
 • … in the name of human rights…. The Problematics of EU Ethical Foreign policy in Sub Saharan Africa and Elsewhere • Olivia Rutazibwa • finalized in 2013.
 • Is EU Conditionality Working? Migration in the Pre-Accession Strategies of the European Union, with special reference to EU–Albania Relations • Sokol Dedja • finalized in 2012.
 • Human rights and EU development policy. The reasons for sanctioning ACP countries • FWO project: Karen Del Biondo • October 2008 - September 2012.
 • Everybody needs good neighbours. De drijfveren achter het Europees Nabuurschapsbeleid ten aanzien van de Mediterrane regio • BOF project: Vicky Reynaert • October 2008 - September 2012.
 • The EU as an actor of state-building in Kosovo • Basileus project: Labinot Greiçevci • October 2008 - September 2011.
 • Rol van Vlaanderen in de internationale handelspolitiek • Ferdi De Ville • September 2007 - September 2011.
 • Can and should we teach Europeans to love Europe? A political science analysis of the European identity formation process among Flemish youth • BOF project: Petra Huyst • October 2007 - September 2011.
 • Padafhankelijkheid of discontinuïteit? Een politicologisch-historisch onderzoek naar de determinanten van Europa’s handelspolitiek tegenover ontwikkelingslanden sinds 1970 • BOF project: Lotte Drieghe • September 2007 - September 2011.
 • De Europeanisering van Centraal-en Oost-Europa (casus Polen) na de toetreding (2004-2010): een illustratie van de Europese Unie als civiele macht? • BOF postdoctoral project: Dr. An Schrijvers • October 2007 - September 2010.
 • Europees ontwikkelingsbeleid en gender • BOF project: Petra Debusscher • October 2006 - September 2010.
 • The Dynamics behind the Policy of Regional Cooperation in the South Caucasus • BOF project: Syuzanna Vasilyan • October 2006 - September 2010.
 • The Role of the Civil Society in the EU Member States and Candidate Countries: Where does Turkey Stand in the General Picture? • Marie Curie project: Levent Kirval • March 2006 March 2008.
 • De rol van de Europese Unie in internationale milieupolitiek • Edith Vandenbrande • October 2005 - September 2011.
 • The influence of the European Union on democratic consolidation in Central Europe: the Czech and Slovak republic compared • FWO project : Eline De Ridder • October 2005 – September 2010.
 • De EU in de VN, case humanitaire hulp • BOF project: Helen Versluys • October 2004 – September 2008.
 • E-government: de impact van Europa op Vlaamse e-government- initiatieven • IBBT project • November 2004 – January 2006.
 • Integratie van milieuoverwegingen in de besluitvorming van de Europese instellingen in andere beleidssectoren • Liesbeth Taverniers • October 2003 – September 2010.
 • Polen en de Europese Unie: de europeanisering van de policy, politics en policies. Een politiek-wetenschappelijke analyse van het toetredingsproces van Polen tot de Europese Unie • FWO project: An Schrijvers, promotor: Prof. dr. Hendrik Vos • October 2003 - September 2007.
 • Onderzoek naar de Vlaamse participatie aan het supra- en internationaal milieugebeuren • project for the Flemish Government (AMINAL), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • March 2003 – February 2005.
 • Het EU-voorzitterschap: de huidige betekenis (opportuniteiten, beperkingen, functies) • BOF project, promotor: prof. dr. Hendrik Vos • August 2001 – August 2005.
 • Politiek-wetenschappelijke analyse van het externe beleid van de E.U. in het kader van de zogenaamde eerste pijler • FWO project: Jan Orbie, promotor: prof. dr. Hendrik Vos • October 2001 – September 2005.
 • Rio +10 en de kwestie van mondiaal milieubeheer • project for the Flemish Government (AMINAL), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • January 2001 – December 2001.
 • Verbetering van het huidige instrumentarium voor de beheersing van gewestgrensoverschrijdende leefmilieuconflicten op het terrein • project for the Flemish Government (AMINAL), promotors: prof. dr. Hendrik Vos and prof. dr. Carl Devos • March 2001 – August 2001.
 • Voorbereiding Vlaamse overheid op IGC 2004 • project for the Flemish Government (Foreign Policy Administration), promotors: prof. dr. Koen Lenaerts, prof. dr. Frank Delmartino, prof. dr. Inge Govaere and prof. dr. Hendrik Vos • December 2001 – April 2003.
 • Coördinatie van niet-economische waarden op het gebied van milieu-, ontwikkelings- en arbeidsstandaards met het WTO-systeem • BOF project: Elisabeth Dezutter, promotor: prof. dr. Hendrik Vos • October 2000 – September 2004.
 • Het Europese besluitvormingsproces in geregionaliseerde staten. Een vergelijkende studie en gevolgtrekkingen voor het federale België • FWO project, promotors: prof. dr. Rik Coolsaet and prof. dr. Hendrik Vos • January 2000 – December 2002.
 • De transportagenda tijdens het Belgische Voorzitterschap van de EU in 2001 • project for the Flemish Government (LIN), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • December 2000 – May 2001.
 • Voorbereiding colloquium over de functies van constitutionele regio’s • project for the Flemish Government (Foreign Policy Administration), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • September 2000 – January 2001.
 • De trends in het Europese milieubeleid en opportuniteiten voor Vlaanderen met het oog op het Belgische voorzitterschap van de E.U. in 2001 • project for the Flemish Government (AMINAL), promotor: prof. dr. Hendrik Vos • December 1999 – December 2000.
 • Regio's in de Europese Unie. Naar een model om hun identiteit te meten • Hendrik Vos, promotor: Prof. dr. Helmut Gaus • 1998.