Buitenlands verblijf voor onderzoek voor masterproef of vak (veldwerk)

Veel studenten verblijven een tijdje in het buitenland voor onderzoek. Het is noodzakelijk dat je je verblijf registreert en de nodige voorbereidingen treft.

OPGELET - Reisadvies UGent CORONA

Op dit moment krijgt geen enkele student van de Universiteit Gent nu al de toestemming om volgend academiejaar naar het buitenland af te reizen in het kader van de studies. Een goedgekeurde uitwisselingsaanvraag, een aanvaarde nominatie door je gastinstelling, een positief signaal van je stage-organisatie of de toekenning van een beurs zijn momenteel allemaal voorwaardelijk.

Enkel door een expliciete mededeling van de crisiswerkgroep actueel@ugent.be dat je mag vertrekken, kan je op termijn toestemming krijgen.

Corona en reizenbeleid UGent

Corona en Ugent beleid naar het buitenland voor studie

Online uitwisseling

Door de crisis en de reisbeperking wordt uitzonderlijk online uitwisseling voor stage/onderzoek toegestaan. Hiervoor wordt de reeds afgekeurde uitwisselingsaanvraag weer goedgekeurd en je uitwisseling via curriculumonderdeelrealisatie gekoppeld aan het stage- of onderzoeksvak. Contacteer rio.psw@ugent.be en je promotor.

Registratie van buitenlandse onderzoeksverblijven in kader van je opleiding:

 • in oasis (uitwisselingsaanvraag) - korte uitleg in handleiding 4 op UFORA Welcome Abroad
 • verblijf linken aan het vak masterproef, veldwerk of een bepaald opleidingsonderdeel via het document curriculumonderdeelrealisatie (zie ook richtlijnen)
   • Door deze koppeling zal je buitenlands verblijf worden vermeld op je diplomasupplement. Gelieve hiervoor het document curriculumonderdeelrealisatie te laten invullen en ondertekenen door de lesgever/promotor. Het ingevulde en getekende document bezorg je aan de FSA en laad je als PDF-bestand op in oasis/uitwisselingsaanvraag/documenten/andere.
   • uiterlijk 2 maand voor vertrek of vroeger bij beursaanvraag
 • eventueel masterproefovereenkomst
 • richtlijnen op UFORA Welcome Abroad - handleiding 5 "stage of onderzoeksverblijf buitenland info voor studenten psw"

Voorbereiding:

Uitwisselingsprogramma's en Beurzen:

 • Informatie op de International Days - Study Abroad en informatiemomenten faculteit
 • Overzicht Buitenlandse stages, Vlir beurzen, ...
  • aanvragen beurzen meestal jaar voordiendeadlines begin maart (binnen en buiten EU)
  • aanvragen beurzen tijdens jaar van uitwisseling:
   • binnen EU: begin oktober
   • buiten EU: een tweede oproep bij het begin van het academiejaar met deadline 1/12/2021
  • beursaanvraag betekent uiteraard ook een tijdige registratie uitwisselingsaanvraag in OASIS (zie richtlijnen hierboven)
 • Op Sharepoint kan je een ruim overzicht vinden van het aanbod voor stages, studies, onderzoek, summer schools,...

Getuigenissen en ervaringen van studenten

- verhalen over onderzoek in het buitenland