Informatiemomenten op uitwisseling

Tijdens verschillende belangrijke infomomenten word je als uitgaande uitwisselingsstudent voor het komende academiejaar geïnformeerd en door de aanvraagprocedure geloodst. Jouw aanwezigheid is steeds noodzakelijk.

Algemene opmerking - CORONA: onderstaande plannen kunnen wijzigen.

Welcome Abroad Fair of FPS - TBC

Welcome Abroad Fair - najaar 2021 - wegens verhuis faculteit niet mogelijk. 

Algemeen facultair infomoment -  18/11/2021 (jaarlijks in oktober/november)

presentaties zijn nadien beschikbaar op Ufora 

De faculteit organiseert een infoavond voor alle studenten die geïnteresseerd zijn in een internationale ervaring tijdens hun studies. De nadruk ligt op buitenlandse studies maar ook internationale stages en onderzoeksverblijven komen aan bod.

Op 18/11/2021 om 19.00  organiseert de FCI een online facultaire infosessie voor alle studenten die geïnteresseerd zijn om tijdens academiejaar 2022-2023 op uitwisseling of buitenlandse stage te gaan. De verschillende mogelijkheden, beurzen en bestemmingen worden uitgelegd en de aanvraagprocedures overlopen. De presentaties gaan door in het Nederlands en zal online doorgaan.

Inschrijven voor de infosessie op 18/11/21  - link via MS Teams beschikbaar op de inschrijfmodule

Na de facultaire infosessie kan je ook terecht bij de FCI van de opleiding (Q/A-sessie) 

Infosessie per opleiding (nov-dec)

Q/A met FCI per opleiding in 2021 

COM - 29 november 2021 - 16-17.30 via Teams
SOCIO - 6 december 2021 17.30 online via Teams
POL - 30 november 2021 om 14.00 online via Teams (niet on campus!)

inschrijven voor algemene infosessie en Q/A via eventmanager 'inschrijven voor algemene infosessie'. 

Alle studenten ingeschreven voor facultaire infosessie  ontvingen een mail met herinnering voor de infosessie per opleiding.

Andere infomomenten TBC 

  • ??/12/2021 TBC- Engelse infosessie Going Abroad - inschrijven
  • ??/12/2021 Q/A voor kandidaten uitwisseling 2021-22 - - inschrijven voor ??/12/2021
  • Q/A bestemmingen buiten EU - (onder voorbehoud februari 2022 TBC)
  • Q/A stage in buitenland - (onder voorbehoud - tijdens infosessies stages in de opleiding voorjaar 2022)

Kandidaatstelling voor uitwisseling voor studie

Na het informatiemoment vanaf half november kun je je kandidatuur stellen via oasis.
Deadlines kandidaatstelling
Opgelet voor sommige bestemmingen gelden andere deadlines (infosessie en handleiding 1 op UFORA KX00003 Welcome Abroad)

Tweede facultair infomoment voorjaar (?? maart 2022) 

Wat? Uitleg verdere stappen en procedures voor je programmavoorstel. Aanwezigheid is noodzakelijk.

Wanneer? Deze infosessie gaat door ?? op xx maart 2022 om ??u.

De infosessie wordt niet opgenomen maar de presentatie is nadien terug te vinden op UFORA.

Meer richtlijnen kan je vinden op UFORA welcome Abroad en in Stappenplan PSW

Informatie voor uitgaande uitwisselingsstudenten door UGent

De Afdeling Internationale Betrekkingen geeft informatie rond de algemene procedures via regelmatige mailings aan alle studenten die het komende academiejaar op uitwisseling vertrekken.