Wat te doen na het ontvangen van je resultaten?

Puntenbekendmaking

De examenresultaten worden bekendgemaakt op vrijdag 10 september om 9u. Je kan je puntenfiche bekijken via oasis.ugent.be

Feedback

Op vastgelegde momenten - en enkel op deze momenten! - kan je feedback krijgen bij de examens.  Download op deze pagina het feedbackoverzicht voor eerstebachelorvakken. Hogerejaars kunnen terecht op de Uforapagina's van de vakken.

Programma samenstellen + herinschrijven

Ben je voor alle vakken uit de tweede zittijd geslaagd? Dan kan je de dag na de puntenbekendmaking (11/9) herinschrijven via Oasis. Herinschrijven doe je zo. Je zal ook nog jouw curriculum moeten samenstellen en/of controleren. Bekijk hiervoor zeker ook je studieprogramma op de studiekiezersite. In bepaalde gevallen zal je ook keuzes moeten maken in je opleiding.
Als blijkt (NA de bekendmaking van de punten) dat je niet voor al je opgenomen vakken geslaagd bent of je verkeert in een bijzondere situatie, dan kan je in aanmerking komen voor een geïndividualiseerd traject (GIT) of een combi-GIT. Bekijk hier de voorwaarden voor een GIT.

Eerstebachelorstudenten

Ben je voor meer dan 30 studiepunten geslaagd?

  • Bekijk de slides over GIT-begeleiding (regels, voorwaarden en adviezen over GIT) op de facultaire Uforasite.
  • Gebruik daarna het voorbereidingsblad van jouw opleiding (zie module 'GIT-begeleiding') om, op basis van de adviezen en tips uit de slides, een voorstel voor jouw curriculum op te stellen. OPGELET: je zal jouw voorbereidingsblad een dag vóór jouw GIT-gesprek moeten doorsturen naar de studiebegeleider bij wie je een afspraak maakte (zie stap 3).
  • Reserveer een GIT-gesprek bij een van de studiebegeleiders via Bijeenkomsten. Reserveren kan vanaf vrijdag (10/9) om 9u. Stuur de dag voor jouw gesprek je uitgewerkte voorbereidingsblad door. GIT-gesprekken gaan door via MS Teams, en gaan voornamelijk in de week van 20 september door.

Ben je voor minder dan 30 studiepunten geslaagd?

Je komt niet in aanmerking voor een GIT. Dit wil zeggen dat je je overgebleven eerstebachelorvakken moet opnemen, en dat je nog geen tweedebachelorvakken mag opnemen. Bovendien kreeg je een bindende voorwaarde. Maak zeker een afspraak bij één van de studiebegeleiders voor een individueel gesprek! Je kan een afspraak vastleggen via mail. Gesprekken gaan door via MS Teams.

Hogerejaarsstudenten

  • Bekijk de slides over GIT-begeleiding (regels, procedures, voorwaarden en adviezen over GIT) op de facultaire Uforasite. 
  • Zijn jouw vragen niet opgelost na het bekijken van de slides? Mail je vragen dan naar tb.psw@ugent.be of maak een afspraak via de online agenda van de trajectbegeleiding!