Doctoreren (administratie)

(English version)

Richtlijnen en reglementen

Eerste inschrijving voor een doctoraat

Wijzigingen na de inschrijving

 

Invullen wijzigingsformulier doctoraat

 

Doctoraatsexamen en verdediging

 

Invulformulier neerleggen doctoraat

 

  • Samenstelling examencommissie zie art 94, verloop van het doctoraatsexamen zie art 95 (OER)
  • Formulier 1 week vóór Faculteitsraad digitaal binnenbrengen op facultaire studentenadministratie
  • pdf scriptie doorsturen naar facultaire studentenadministratie (fsa.psw@ugent.be) ten laatste op de dag van de FR vóór 12u (incl. samenvatting NL én ENG).
  • Ten laatste 2 werkdagen na FR exemplaren voor leden examencommissie bezorgen aan secretariaat vakgroep.
  • De digitale versie opladen in UGent biblio ten laatste één week na de publieke verdediging.  Geen hardcopy meer nodig voor het archief!
  • Praktische organisatie doctoraatsexamen en huur lokalen - contacteer secretariaat vakgroep
    • Suggestie lokalen publieke verdediging: Technicum T2 - Aud. A, B, D, E, H - livestream mogelijk; Het Pand

Stopzetten doctoraat

Info over het stopzetten van een doctoraat kan je hier vinden.

Data Faculteitsraden:

link naar data