Forumdag Humane Wetenschappen woensdag 8 maart 2023

Van (straf)vervolging tot opsluiting. De evolutie en toekomst van ons straf- en gevangenisbeleid’.

Verdere info volgt.

Vorige edities

Vorige edities