Onderzoek

Corona & onderzoek

Onderzoeksgroepen

Vakgroep Communicatiewetenschappen

Vakgroep Politieke Wetenschappen

Vakgroep Sociologie

Vakgroep Conflict- en ontwikkelingsstudies

Interfacultair consortium

Integriteit, ethiek en kwaliteitszorg

Richtlijnen doctoreren 

Scripties en doctoraten

Publicaties

Financiering onderzoek

Financiering wetenschappelijke activiteiten (interne facultaire onderzoeksfondsen)

Onderzoeksverblijven 

Facultaire onderzoeksevents

Onderzoeksdisciplines en onderzoeksmethoden in de faculteit

Onderzoek en maatschappij

Begeleiding en welzijn voor onderzoekers aan UGent

Research and Internationalization Office (RIO)

Facultaire commissie wetenschappelijk onderzoek

Gerelateerde inhoud