Diversiteitsteam

Doelstelling

Het Diversiteitsteam is een facultair overlegorgaan dat is opgericht om een overkoepelend zicht te krijgen op wat leeft inzake diversiteit in de faculteit. De stuurgroep functioneert als evaluatie instrument voor bestaande en toekomstige projecten en stippelt een facultair diversiteitsbeleid uit. Het is de bedoeling dat leden vanuit hun eigen ervaring en vakgebied informatie uitwisselen en problemen met betrekking tot diversiteit signaleren. De stuurgroep functioneert als denktank en overlegforum.

Samenstelling

1. ZAP

 • Veroline Cauberghe
 • Lesley Hustinx (voorzitter)
 • Dries Lesage
 • Peter Stevens
 • Sofie Van Bauwel
 • Bart Van de Putte
 • Mieke Van Houtte
 • Ronan Van Rossem
 • Koen Vlassenroot
 • Sami Zemni

2. AAP

 • Fabienne Bossuyt
 • Loes Debuysere
 • Marjolein Derous
 • Ellen Haerens
 • An Heyerick
 • Elbie Lombard en Sara De Vuyst
 • Karen Vanderlinden
 • Joren Verschaeve
 • Sigrid Vertommen

3. WP

 • Sander De Ridder
 • Lenni Mertens
 • Sarah Van de Velde

4. ATP

 • Gert Van der Goten

Extern lid: Hanneke Pyck (cel Diversiteit en Gender UGent)