Samenstelling FCI PSW

 FCI update 202101

Nederlands

English

Facultaire Commissie Internationalisering / Faculty Committee for Internationalisation

Voorzitter

Chair

Peter Stevens

 

 

ZAP

AAP/WP

ATP

PS01

PS01

Tom Evens (VIC)

Peter Merchant (VIA)

Tanneke Van De Walle

PS03

PS03

Koenraad De Ceuninck (VIC), Sarah Delputte

Nathan Vandeputte

Tania De Vos, Chantal Tant (VIA)

PS04

PS04

Henk Roose (VIC)

Sam Gorleer (VIA)

Deborah De Brabanter

PS05

PS05

Bert Suykens (plaatsverv / substitute Karen Büscher)

Soraya El Kahlaoui (EN)

Marissa Van Laecke

PS58 vertegenwoordigers FDO/CKO

PS58 Educational Services

 

 

Kathrien. Verhanneman en Gert Van der Goten

Vertegenwoordiger  Commissie Ontwikkelingssamenwerking COS

Representative in Committee for  development cooperation

Karen Büscher / Bert Suykens

 

 

Vertegenwoordiger Engelse opleidingen

Representative English Degree

??

 

Dries Ledoux

Research and Internationalisation Office

Research and Internationalisation Office

 

 

Griet Claerhout, Hilde Van Peteghem

Vertegenwoordiger afdeling internationalisering

Representative International Office

 

 

Reintje Reynebeau

Studenten

Students

Dario Schollaert en Nicolaas Vandenabeele (plaatsvervanger/substitute: Robbe Van Grembergen)

Genodigden

Attendees

Ronan Van Rossem, directeur RIO

Contact FCI PSW